09.10.2017 u 12:36

OBAVIJEST

04.05.2017 u 13:11

OBAVIJEST

Narudžbe pacijenata za specijalistički pregled u Internističkoj i Hematološkoj ambulanti mogu se vršiti svakim radnim danom u vremenu od 13.00 do 15.00 sati na broj telefona 037/318-833.