Hematološko-biokemijski laboratorij

Načelnik/šef: Dr.med.spec. Elvira Gluhalić Kuprešanin

Glavna sestra-medicinar: vms, Čelebić Sabina

Kontakt telefon/lokal: 037/318-875

Biohemijsko-hematološki laboratorij pruža kompletne usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za sve organizacione jedinice Kantonalne bolnice Bihać, ali i za vanjske pacijente.