Odjel radiologije

Načelnik/šef: Dr.med.spec. Himzo Civić

Glavna sestra-medicinar: Murk Ankica, dipl.ing.med.radiologije

Kontakt telefon/lokal: 037/318-876

Dijagnostičke metode ove Službe uvijek su u korak sa modernim medicinskim tehnologijama, a trend modernizacije opreme i  edukacije kadrova prati i proširenje palete usluga iz domena tercijarne zdravstvene zaštite . U KB Bihać se uz standardne dijagnostičke metode već rutinski rade Core biopsija i FNA (Fine Needle Aspiration) štitne žlijezde, dojki i jetre.

Kantonalna bolnica Bihać je jedna od rijetkih zdravstvenih ustanova u BiH koja ima instaliran radiološki informacioni sistem, koji u velikoj mjeri olakšava rad našim ljekarima i smanjuje troškove naše ustanove. Nabavkom Magnetne rezonance i edukacijom kadrova za pružanje ove vrste usluga trenutno je zaokružen proces modernizacije Službe radiologije, ali težnja za usavršavanjem i tehnološkom opremljenosti  je imperativ dijagnostičkih djelatnosti KB Bihać.