Odjel za ginekologiju i akušerstvo

Načelnik/šef: prim.dr. spec.subspec Blažević Osman

Glavna sestra: Jasmina Nuhagić

Kontakt telefon/local: 037/318-800

Porodilište lokal 840

Ginekologija lokal 839

Operaciona sala lokal 841

Kontakt e-mail: jasmina.nuhagic@kbbihac.ba

 

Odjel je organiziran u 4 odsjeka:

  • porođajni odsjek
  • odsjek neonatologije
  • odsjek za ginekologiju
  • operacioni blok

Odsjek za neonatologiju

Šef odsjeka: Prim. dr.spec.subspec. Aida Kadić-Deović

Glavna sestra odsjeka: Katarina Halilagić, vms

Kontakt telefon/local:037/318-862

Kontakt e-mail: katarina.halilagic@kbbihac.ba

Odsjek neonatologije osnovan je 1985.godine kao odsjek Pedijatrije s ciljem  zbrinjavanja nedonoščadi i vitalno ugrožene novorođenčadi. Razvojem službe i povećanjem palete pruženih zdravstvenih usluga došlo je do formiranja zasebne organizacione jedinice koja status odjela dobija 2011.godine.


Operacioni trakt

Djelatnost odjela obuhvata: praćenje i tretman patoloških trudnoća, UZV praćenje normalnih i patoloških stanja u porodiljstvu, predporođajni prijem i obradu, vaginalno vođenje poroda, operativno završavanje poroda, laboratorijsko-dijagnostičku obradu stanja u ginekologiji i porodiljstvu, preoperativnu pripremu ginekoloških pacijentica, obrada steriliteta, operativni zahvati vih ginekoloških patoloških stanja uključujući i onkološki tretman, klasični, laparoskopski i histeroskopski operativni zahvati, rješavanje uroginekoloških operativnih stanja, dijagnostika i radikalni operativni tretman onkoloških oboljenja.

Veliki napredak za bh zdravstvo ostvaren je kroz mikroinvazivnu kirurgiju u ginekologiji, što podrazumjeva:

  • laparoskopiju,
  • histeroskopiju,
  • uroginekologiju.

Izvanredni rezultati se postižu u rješavanju stresne urinarne inkontinencije TVT tehnikom.Ginekolozi KB Bihać preteče su u primjeni ove metode u BiH, zbog čega su upravo KB Bihać i ovdašnja ginekologijaedukativni centar u kojem se u ovom domenu educiraju ljekari iz drugih bolnica i kliničkih centara.

Rodilište Kantonalne bolnice Bihać  prati savremene standarde u opremi, educiranom kadru i uslugama koje pruža. Prosjek na godišnjem nivou  je oko 2 500 poroda.