Odjel za hirurgiju

Načelnik/šef: Prim.dr.spec.subspec. Samir Muminović

Glavna sestra-medicinar: vms Emsuda Mušeta

Kontakt telefon/lokal: 037/318-800, lok 813, 814

Kontakt mail:emsuda.museta@kbbihac.ba

Odjel hirurgije je cjelina koju čini sedam odsjeka i to:

  • Odsjek opće hirurgije
  • Odsjek abdominalne hirurgije
  • Odsjek dječije hirurgije
  • Odsjek grudne hirurgije
  • Odsjek vaskularne hirurgije
  • Odsjek neurohirurgije
  • Odsjek plastične i rekonstruktivne hirurgije

U sklopu Odjela  radi sedam opštih kirurga od kojih su četiri subspecijalisti abdominalne hirurgije, zatim dva neurokirurga, jedan dječiji kirurg, jedan plastični kirurg, dva specijalizanta i više sekundaraca. Na Odjelu se pružaju sve dijagnostičke i operativne zdravstvene usluge predviđene za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Ogromno ratno iskustvo nadopunjeno novim vještinama i tehnikama sticanim u brojnim kliničkim centrima države i regiona, kroz specijalizacije, subspecijalizacije, razne oblike edukacija i stručne sastanke garancija su kvalitete pruženih usluga i operativnih zahvata, kojih se na godišnjem nivou obavi 2 500-3 000.

Odsjek opće hirurgije

Odsjek opće kirurgije je satavni dio Odjela kirurgije. Na Odsjeku   kirurgije su preuzete i primjenjuju se sve procedure u dijagnostici i liječenju kirurških oboljenja, a laparoskopske operacije su dio svakodnevnih operativnih aktivnosti. Zbog velike udaljenosti od kliničkih centara i opredjeljenosti kadra prema subspecijalizacijama, pored redovnih usluga sekundarnog nivoa, kirurzi KB Bihać obavljaju veliki dio usluga iz domena tercijarne zdravstvene zaštite.

Odsjek abdominalne hirurgije

Odsjek abdominalne kirurgiije je sastavni dio Odjela kirurgije. Na Odsjeku rade četiri subspecijalizanta abdominalne kirurgije koji su osposobljeni da riješe sve probleme u dijagnostici i operativnoj terapiji trbušnih organa i probavnog sistema.

Odsjek neurokirurgije

Kontakt telefon: 037/318-800

Neurokirurška djelatnost u našoj bolnici postoji kontinuirano od 2000.godine. Na Odjelu rade dva neurokirurga koji shodno opremljenosti bolnice pokrivaju hladnu i hitnu neurokiruršku kazuistiku, te konzilijarno-ambulantnu djelatnst. Odjel se sastoji od 8 kreveta, od toga dva dječija i šest za odrasle. Ambulante rade svakim radnim danom od 9 sati, osim četvrtka koji je operativni dan. Pored dva ljekara na Odjelu rade jedan glavni medicinar i četiri smjenske sestre.

Odsjek vaskularne hirurgije

 Odsjek vaskularne kirurgije djeluje pri Odjeku kirurgije. Osnovna djelatnost Odsjeka podrazumjeva operativne zahvate iz oblasti vaskularne kirurgije koje obavljaju educirani opći kirurzi. Daljnji razvoj Odsjeka je predviđen prije svega kroz specijalizacije i educiranje osoblja.

Odsjek plastične i rekonstruktivne hirurgije

Kontakt telefon/lokal: 037/318-813

Kontakt mail: alagicanis@yahoo.com

Odsjek za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju djeluje u okviru Odjela Kirurgije. Raspolaže sa 8 kreveta u dvije bolesničke sobe. Pruža različite usluge iz domena kirurgije šake, opekotina, tumora kože i mekog tkiva, rekonstrukcije i estetike dojke (smanjenje i povećanje grudi), kongenitalnih anomalija šake, usne i nepca, akutnih i kroničnih defekata te brojne estetske usluge kao što je estetika nosa, ušiju, lica i očnih kapaka, visećeg trbuha, liposukcije i lipotransfera.

Specijalistička ambulanta Odsjeka radi ponedjeljkom i četvrtkom od 9 sati.