Odjel za očne bolesti

Načelnik/šef: Prim. dr.spec. Velagić Suada

Glavna sestra: Vesna Halavać

Kontakt telefon: 037/318-844

Kontakt mail: vesna.halavac@kbbihac.ba

Služba za očne bolesti i zaštitu vida osigurava zdravstvenu djelatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite i obuhvata specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu djelatnost. Svakodnevno radi specijalistička oftalmološka ambulanta i izvodi se planirani operativni program. Najviše se radi kirurgija katarakte i implantacija intraokularnih leća. Ukoliko se otklone objektivni nedostaci ponovo će se početi raditi operacije katarakte tehnikom ultrazvučne ekstrakcije. Sa prijemom novih i mlađih doktora medicine u planu je obnova Kabineta za strabizam i ambliopiju, a skorom nabavkom nove medicinske opreme i obezbjeđenjem adekvatnog prostora formirao bi se i Kabinet za glaukom i Kabinet za laser. Realizacijom takvih preduvjeta i edukacijom kadra proširila bi se lepeza oftalmoloških usluga tercijarnog nivoa, a pacijente bi riješili odlaska u druge zdravstvene ustanove.