Odjel za urologiju

Načelnik:  Prim. dr.  Smail Dervišević, spec. urolog

Glavna sestra: Vanesa Hasić

Kontakt telefon/lokal: 037/318-886

Kontakt mail: vanesa.hasic@kbbihac.ba

Počeci Urologije u KB Bihać vežu se za 1969.godinu i  završetak specijalizacije dr Rizaha Gače. Od osamdesetih godina rade se endoskopske operacije, a u zadnjih 6 godina odjel je modernizovan i endoskopskom aparaturom. Služba Urologije je renovirana te je kadrovski, prostorno i aparaturom spremna za rješavanje skoro svih oboljenja urotrakta. Postojeća oprema omogućava rad svih operativnih zahvata sekundarnog nivoa te veći dio operacija i tercijarnog nivoa.