Patološka anatomija

Načelnik/šef:  Durmišević dr Dževad 

Glavna sestra: Sabina Vikić, vmt

Kontakt telefon/lokal: 037/318-942

Kontakt mail: sabina.vikic@kbbihac.ba

Djelatnost Patologije uključuje analizu bioptičkih uzoraka i obdukcije, a djelatnost Citologije obuhvata područje eksfolijativne i aspiracijske citologije.