Priručnik za uzimanje mikrobioloških uzoraka

Priručnik za uzimanje mikrobioloških uzoraka

Kantonalna bolnica Bihać je 27.3.2019.godine izdala "Priručnik za uzimanje mikrobioloških uzoraka", autora Dr Kanite Dedić.

Preuzmite priručnik 


Ovaj priručnik je izradio autorski tim u sastavu:

Ispred : Z.U. Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić"

  • Mikrobiološki laboratorij

Autor: Dr.med. Kanita Dedić, specijalista medicinske mikrobiologije sa parazitologijom

Stručni saradnik: Dr.med. Amela Dubinović-Rekić, specijalista medicinske mikrobiologije sa parazitologijom

  • Služba za informacione tehnologije

Tehničko oblikovanje: dipl. ing. el. Ermina Pašagić, Adnan Amidžić

Vanjski saradnici:

Univerzitet u Ljubljani, Medicinski fakultet, Institut za mikrobiologiju i imunologiju

Stručni konsultant i recenzent: Doc.dr. Polona Maver Vodičar, doktor medicine, specijalista kliničke mikrobiologije

Lektor: Admira Tatarević, profesor bosanskog jezika

Konsultant za literaturu na engleskom jeziku: Suzana Bašagić, profesor engleskog jezika

 

Izdavač: Z.U. Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić"

Ul. Darivalaca krvi 67

77000 Bihać

Bosna i Hercegovina

Kontakt telefon: 037 / 318 - 800

Fax: 037 / 318 - 880

Web: http://www.kbbihac.ba

Verzija priručnika 1.0

Bihać, mart 2019.

Članak dodan: 29.03.2019 u 15:56