Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Načelnik službe: Redžić Aida ba. ecc.

Kontakt telefon: 037/318-921

Kontakt mail: aida.redzic@kbbihac.ba

Služba za ekonomsko-finansijske poslove je u funkciji svim medicinskim i nemedicinskim službama Bolnice, odnosno svim uposlenicima i pacijentima. 

  1. Odsjek računovodstva
  2. Odsjek finansija
  3. Odsjek plana i analize
  4. Odsjek za naplatu potraživanja
  5. Odsjek za planiranje, javnu nabavu i skladištenje

Odsjek računovodstva

Šef odsjeka: Nikolina Novaković, všs. eko.

Kontakt mail: nikolina.novakovic@kbbihac.ba

Kontakt telefon: 037/318-804


Odsjek finansija

Šef odsjeka: Maja Memagić, ba.ecc.

Kontakt : maja.memagic@kbbihac.ba


Odsjek plana i analize

Šef odsjeka: Selma Dedić, ba.ecc.

Kontakt telefon: 037/318-907

Kontakt mail: selma.dedic@kbbihac.ba


Odsjek za planiranje, javnu nabavu i skladištenje                                        

Šef odsjeka: mr. sc. Amir Mujetić

Kontakt telefon: 037/318-901

Kontakt mail: amir.mujetic@kbbihac.ba

Odsjek nabave vrši nabavke roba, radova i usluga za cijelu Kantonalnu bolnicu. Nabavke se vrše u skladu sa procedurama koje je propisao Zakon o javnim nabavkama BiH. Služba broji šest radnika i to: šef službe, tri referenta i dva skladištara. Služba svakodnevno surađuje sa svim organizacionim jedinicama Kantonalne bolnice radi nabavke potrošnih materijala, lijekova, reagensa, potrošnog medicinskog materijala, usluga servisiranja medicinskih aparata, radova na poboljšanju uslova njege bolesnika, a sve u cilju obezbjeđenja funkcioniranja zdravstvene ustanove.

Svi dokumenti vezani za javne nabavke