Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Načelnik službe: Ajdin Zulić, dipl.pravnik

Kontakt telefon:037/378-981

Kontak mail:ajdin.zulic@kbbihac.ba

Služba za opće, pravne, kadrovske poslove i poslove odbrane i obezbjeđenja je najbrojnija služba unutar Uprave. Prema sistematizaciji Služba broji 48 zaposlenih  čiji rad je organiziran ukroz tri odsjeka , i to:

 1. Odsjek za pravne poslove
 2. Odsjek za ljudske resurse
 3. Odsjek zaštite
 4. Odsjek za kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Djelatnost Službe je širokog raspona, a podrazumjeva:

 • pravne poslove za Ustanovu sa izraženim akcentom na utuživanje nenaplaćenih potraživanja, kao i radne sporove;
 • kadrovske poslove na nivou Ustanove;
 • poslove zaštite putem portirsko-čuvarske službe;
 • poslove administracije na nivou Ustanove-izrada medicinske dokumentacije;
 • poslovi prijema i otpremanja pošte, kao i arhivske poslove.

 

Odsjek za pravne poslove

Šef odsjeka: Bahrudin Kadić, dipl. iur.

Kontakt telefon:

Kontakt mail: bahrudin.kadic@kbbihac.ba


Odsjek za ljudske resurse

Šef odsjeka: dipl.iur. Maja Šabanac

Kontakt telefon: 037/318-950

E-mail: maja.sabanac@kbbihac.ba


Odsjek za kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Šef odsjeka: Anesa Skalić, dipl. iur.

 

PROTOKOL

 • Prijem i razvrstavanje interne i eksterne pošte,
 • Zavođenje prispjele pošte u odgovarajuće knjige,
 • Vođenje protokola i drugih propisanih evidencija,
 • Dostavljanje pošte po klasifikaciji na obradu,
 • Zavođenje pošte u eksterne i interne knjige otpreme pošte,
 • Otprema interne i eksterne pošte,
 • Prijem, zavođenje i otprema interne medicinske dokumentacije za Komisiju za liječenje van USK-a.

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

 • Prijem i obrada medicinske dokumentacije pacijenta,
 • Obrada otpusta pacijenta uz kompletiranje medicinske dokumentacije, te predavanje fakturnoj službi na daljnju obradu,
 • Vođenje dnevnih i mjesečnih izvještaja o broju i kretanju pacijenata, izvršenim uslugama i sl.
 • Popis, odlaganje i čuvanje materijala po vrstama i rokovima čuvanja,
 • Priprema medicinske dokumentacije radi smještanja u Centralnu arhivu Ustanove,
 • Prijava rođenih i umrlih matičnim uredima Unsko-sanskog kantona,
 • Obrada radnih lista i uputnica za interne i eksterne pacijente u službama dijagnostike,
 • Narudžbe za usluge službi dijagnostike za eksterne pacijente,
 • Printanje nalaza, specifikacija usluga za otpuste,
 • Daktilografski poslovi.

RECEPCIJA

 • Upis pacijenata i izdavanje Istorije bolesti za hospitalizirane pacijente,
 • Informacije o ležećim pacijentima, ambulantama, odjelima,
 • Naplata usluga i participacije za usluge u periodu kada ne radi blagajna,
 • Vođenje interne evidencije rada i naplate usluga.

ARHIVA

 • Preuzimanje dokumentacije organizacionih jedinica i arhiviranje predmeta i akata u Centralnoj arhivi Ustanove,
 • Odlaganje i čuvanje pisanih i drugih materijala prema Listi registraturnog materijala po vrstama i rokovima čuvanja,
 • Vođenje i ažuriranje arhivskih knjiga,
 • Postupanje po zahtjevima stranaka za izdavanje kopija i prepisa medicinske i druge dokumentacije,
 • Predlaganje registraturnog materijala za izlučivanje,
 • Provođenje postupka izlučivanja u saradnji sa nadležnim Arhivom,
 • Dostava nadležnom Arhivu predmeta i akata radi arhiviranja.

Referenti za prijem i otpremu pošte: Adnana Štrkljević i Bahrija Hadžić

   

Arhivar: Mirsad Sulić


Odsjek zaštite

Šef odsjeka: Kapo Zlatan

Kontakt telefon: 037/318-974

Odsjek zaštite na radu obavlja zadatke i poslove fizičkog i tehničkog obezbjeđenja ljudi i imovine Kantonalne bolnice Bihać, kao i provođenje preventivnih mjera protivpožarne zaštite, zaštite na radu i zaštite od svih oblika elementarnih nepogoda. Prati kontrolu ispravnosti svih tehničkih sredstava za pp zaštitu, te provodi mjere kontrole i edukacije svih uposlenika o pitanjima vezanim za pp zaštitu, kao i zaštitu na radu.