Specijalističke ambulante

Načelnik/šef:  dr.spec  Zinaida Toromanović Mujkić

Glavni tehničar: Sulić Safet, vms

Kontakt telefon: 037/318-958

Kontakt telefon: safet.sulic@kbbihac@

U oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u funkciji je 31 ambulanta, a dio se obavlja i na području drugih općina u prostorijama domova zdravlja. U novim prostorijama je smješteno 13 specijalističkih ambulanti, dok su ostale u sastavu matičnih odjela ili službi.