Usluge koje pruža Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijnakić"

USLUGE USTANOVE

Popis usluga:

1. usluge liječenja-bolničko liječenje,

2. usluge konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite,

3. usluge dijagnostike.