Uspostavljanje kvalitetne saradnje sa UKC Tuzla

Uspostavljanje kvalitetne saradnje sa UKC Tuzla

USPOSTAVLJANJE KVALITETNE SARADNJE SA UKC TUZLA

Predstavnici ZU Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać i Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona boravili su u ponedjeljak 21.05.1012.godine u jednodnevnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.  Dr Hajrudin Havić, direktor Kantonalne bolnice Bihać i prof. dr Suad Hamzabegović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona sa saradnicima razgovarali su sa domaćinima o mogućnostima intenziviranja saradnje i uspostavi odnosa baziranih na razmjeni znanja i iskustava i u cilju dobijanja kvalitetnih zdravstvenih usluga za građane Unsko-sanskog kantona.

Direktor JZU UKC Tuzla prof. dr Elmir Čičkušić je izrazio spremnost za saradnju, razmjenu znanja i iskustava, a sve u cilju unaprijeđenja zdravstvenog sistema  u Bosni i Hercegovini, ali i oblasti koje se na zdravstvo naslanjaju. Istakao je i to da posebnu priliku vidi u razvijanju specifičnih projekata značajnih za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Prema riječima prof. dr Suada Hamzabegovića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, novi sistem ugovaranja daje mogućnost da sa zdravstvenim ustanovama u BiH uspostavimo saradanju  i iskoristimo različite projekte u cilju razvoja Kantonalne bolnice u Bihaću.

Članak dodan: 24.05.2012 u 14:32