Zgrada Uprave Kantonalne bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" nakon više od 40 godina dobila novu stolariju!

Zgrada Uprave Kantonalne bolnice

Zahvaljujući angažmanu gospođe Azre Ključanin porijeklom iz Bosanske Krupe, gospodina Gerharda Grossa-direktora Doma za stara i iznemogla lica u Linzu i prim.dr. Smaila Derviševića, direktora Z.U. KB "Dr.Irfan Ljubijankić" dogovoreno je preuzimanje vrijedne donacije sa kojom je u prvoj fazi zamijenjena kompletna vanjska stolarija na zgradi Uprave bolnice. Sve radove izvršili su uposlenici Službe za tehničke poslove.

Članak dodan: 14.03.2018 u 19:35

Zgrada Uprave Kantonalne bolnice "Dr.Irfan Ljubijankić" nakon više od 40 godina dobila novu stolariju!