Dokumenti

10. Glasilo zaposlenih ZU KB"Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać

11. Komisija za dopunski rad

12. Komisija za lijekove

13. Finansijsko upravljanje i kontrola

14. Komisija za specijalizacije i subspecijalizacije

VRH