In memoriam: Prim. dr Ramiz Velagić

In memoriam: Prim. dr Ramiz Velagić

Datum objave: 25.09.2019

Prim. dr. Ramiz Velagić od oca Hasana i majke Fatime rođen je 22.09.1958 god. u Bihaću.

Osnovno i srednje obrazovanje stječe u Bihaću nakon čega upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu. Tokom studija na fakultetu posebno se izdvaja kao student generacije i predsjednik studentske Unije. Diplomirao je 1983 godine i stekao zvanje doktor medicine.

1984. godine počinje raditi kao ljekar opšte prakse u Domu Zdravlja Bihać, a 1988 kao specijalizant na Odjelu porodilišta i ginekologije. Specijalistički ispit polaže 1992. na Kliničkom centru u Sarajevu nakon čega počinje raditi kao specijalista na Odjelu porodilišta i ginekologije Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić". Dugo godina je obnašao funkciju šefa operacionog trakta ginekologije i porodilišta. Smrt ga je zatekla obnašajući funkciju Načelnika Odjela za ginekologiju i akušžćerstvo.

Iza njega ostaju: supruga Ramiza, sinovi: Fikret i Mirzet, unuk: Danis i snaha:  Azra.

U sali Kulturnog centra u Biha?u 27.09. u 10:00 sati održaće se komemorativna sjednica povodom smrti Prim. Dr Velagić Ramiza , istaknutog krajiškog ginekologa. Posljednji ispraćaj kreće ispred Kantonalne bolnice u 14:30h, a dženaza na mezarlucima Humci u 15:00 h.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH