Sastanak sa predstavnicima organizacije RVI Grada Bihaća

Sastanak sa predstavnicima organizacije RVI Grada Bihaća

Datum objave: 13.02.2020

Hajrudin dr Havić, direktor KB „Dr.Irfan Ljubijankić“ i saradnici održali su danas (12.02.2020.godine) sastanak sa predstavnicima organizacije RVI Grada Bihaća, sa kojima su razgovarali o problemima vezanim za primjenu Zakona kao i zajedničkom nastupanju i uzajamnoj pomoći prilikom rješavanja istih.


U toku sastanka doneseni su brojni zaključci te utvrđeni odgovarajući pravci djelovanja koji se odnose prvenstveno na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu pripadnika ove populacije.


U skladu sa zaključcima, više pažnje biće posvećeno edukaciji zdravstvenih radnika ali i članova organizacije o pravima koja se odnose na ostvarivanje zdravstvene zaštite što uključuje prednost pri korištenju usluga, te će vidna mjesta u čekaonicama i odjelima koji prednost bez čekanja u redu daju ratnim vojnim invalidima i roditeljima šehida i poginulih branilaca, a koji svoj status dokazuju odgovarajućim iskaznicama, biti dodatno označena a za ratne vojne invalide biće osiguran i osiguravanje slobodan parking prostor u krugu bolnice.


U narednom periodu najavljeno je i pokretanje zajedničkih projekata koji uključuju pružanje psihosocijalne pomoći i podrške pripadnicima ove populacije.


Predstavnici organizacije RVI Grada Bihaća iskazali su potrebu za uzajamnom pomoći pri realiziranju ciljeva, te izrazili zadovoljstvo postignutim dogovorima, ocijenivši današnji sastanak veoma produktivnim.


Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH