• Tel/Fax :

    +037/318-800

  • Email :

    kabinet@kbbihac.ba

  • Adresa :

    Darivalaca krvi 67, Bihać

Novosti

service

Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić

Vodeća zdravstvena ustanova na području Unsko-sanskog kantona koja pruža sekundarnu i dio tercijarne zdravstvene zaštite za oko 300 000 stanovnika. Bolnica se prostire na preko 84 000 metara kvadratnih zemljišta na kojem je smješteno nekoliko zgrada sa bolničkim odjelima.

Saznajte više o nama
Dijagnostika

Dijagnostika

Dijagnostičke metode, koje su dio osnovne djelatnosti Bolnice, su visokosofisticirane i prate najnovije trendove u medicini, a suradnja sa inostranim partnerima na području kirurških grana medicine podiže paletu pruženih usluga na viši nivo.

Bolničko liječenje

Bolničko liječenje

U oblasti pružanja bolničkog liječenja za ležeće pacijente u funkciji su svi najbitniji odjeli. Hirurgija, urologija, neonatologija, interna medicina, pedijatrija, psihijatrija, oftalmologija, ortopedija sa traumatologijom, ginekologija...

Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

U oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite u funkciji je 31 ambulanta, a dio ovih usluga se obavlja i na području drugih općina u prostorijama domova zdravlja, a kroz terenski rad naših specijalista.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć. Pročitaj vodič