Kabinet direktora podrazumjeva najuži menadžment Bolnice, odnosno direktora, njegove pomoćnike, šefa Kabineta, ali u sklopu Kabineta je i Unutrašnja kontrola i tehnički sekretar.

Menadžment kojeg čine stručnjaci medicinske, ekonomske i pravne struke, bavi se organizacijom, upravljanjem, kontrolom te koordinacijom svih službi, a sve u cilju kvalitetnog poslovanja i profesionalnog pružanja svih medicinskih i nemedicinskih usluga na nivou Ustanove.

Članovi kabineta

Dizdarević Zuhra, dipl. ecc.
Pomoćnik direktora za nemedicinska pitanja
Doc. dr sc. med. Prim Halilović dr Hajrudin
Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
Katarina Halilagic, dipl.med.sestra
Pomoćnik direktora za sestrinstvo
Aida Bajrić, dipl.iur
Načelnik kabineta direktora