Biohemijsko-hematološki laboratorij pruža kompletne usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za sve organizacione jedinice Kantonalne bolnice Bihać, ali i za vanjske pacijente.

Načelnik/šef: mr. med. nauka Elvira Gluhalić- Kuprešanin, spec. med. biokemije i laboratorijske medicine

Glavna sestra: Čelebić Sabina, dipl. ing. med. lab. dijagnostike

Telefon odjela: +387 (0)37 318 875

Radno vrijeme:

VRH