Biohemijsko-hematološki laboratorij pruža kompletne usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za sve organizacione jedinice Kantonalne bolnice Bihać, ali i za vanjske pacijente.

Načelnik/šef: Dr.med.spec. Elvira Gluhalić Kuprešanin

Glavna sestra: vms, Čelebić Sabina

Telefon odjela: +387 (0)37 318 875

Radno vrijeme:

VRH