Obnovljeni odjeli Kirurgija i Urologija

Obnovljeni odjeli Kirurgija i Urologija

Datum objave: 28.12.2016

ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki?" Biha? je uspjeno zavrila jo jedan projekat u obnovi ustanove.Odjeli Kirurgija I, Kirurgija II i Urologija koji su 2013. godine stradali u poaru su u potpunosti obnovljeni i namjeteni bolesni?kim krevetima.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH