Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima

Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima

Datum objave: 20.11.2017

Od 13.-19. novembra obilježava se Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima.

Antimikrobni lijekovi (antibiotici, antiparazitici, antimikotici i antiviralni lijekovi)  su izuzetno važna grupa lijekova koja služi za tretiranje bolesti uzrokovanih mikroorganizmima. Antimikrobna rezistencija (AMR)  ili otpornost  mikroorganizama na antimikrobne lijekove je sposobnost koju mikroorganizmi razvijaju s ciljem pretvaranja antimikrobnog lijeka iz efektivnog u neefektivni. Kao rezultat toga, standardni na?ini lije?enja postaju neefikasni, infekcija se nastavlja i može se proširiti na druge. Tako se stvaraju i superbakterije. Antimikrobna rezistencija je u porastu svugdje u svijetu i zahtjeva brzo i združeno djelovanje zdravstvenih profesionalaca, humane i veterinarske medicine i pacijenata.

Bez efektivnih antimikrobnih lijekova za prevenciju i lije?enje infekcija, medicinske procedure kao što su transplantacija organa, hemoterapija kod malignih oboljenja, kontrola dijabetesa, hiruške operacije itd. postaju veliki rizik za pacijenta.

Antimikrobna rezistencija pove?ava troškove zdravstvene zažtite i zahtjeva više jedinica intenzivnog lije?enja.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) provodi globalni akcioni plan u cilju prevencije i kontrole antimikrobne rezistencije. Za postizanje ciljeva tog akcionog plana neophodno je ispuniti slijede?e:

1. Poboljšati informiranje o antimikrobnoj rezistenciji (AMR)

2. Pove?ati znanje o AMR kroz pra?enje i istraživanje

3. Smanjiti incidencu infekcija

4. Optimizirati upotrebu antimikrobnih lijekova

5. Razvijati ekonomski aspekt neophodan za kontrolu i pra?enje AMR (ulaganje u dijagnostiku, vakcine...)

Mikrobiološki laboratorij Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" Bihać ,  se  2015. godine priključio CAESAR (The Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance)  mreži praćenja invazivnih izolata  s ciljem što boljeg praćenja i kontrole rezistencije bakterija na antibiotike na našem prostoru. Ove godine učestvujemo u obilježavanju Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima kroz postavljanje upozoravaju?ih postera u zgradama Kantonalne bolnice i tekstove na stranicama Liječničke  komore USK  i Kantonalne bolnice.

Od vas očekujemo da budete dio tima za sprječavanje nastanka i širenja antimikrobne rezistencije na slijedeći način:

Pacijenti:

Pokušajte spriječiti infekciju odgovarajućim preventivnim mjerama (vakcinacija, higijena..)

  • Perite ruke redovno (nakon kihanja ili kašljanja, prije i poslije jela, rada sa namirnicama, kontakta sa bolesnim osobama isl.).
  • Slijedite savjete doktora tokom uzimanja antibiotika.
  • Uvijek koristite antibiotike propisane od strane doktora, ne kupujte sami antibiotike i ne koristite "ostatke" antibiotika iz kućne apoteke "na svoju ruku".
  • Pitajte farmaceuta o tome kako zbrinuti preostale lijekove nakon završetka liječenja.

Zdravstveni profesionalci:

  • Propisujte antibiotike samo kada je to potrebno, prema uputama zasnovanim na dokazima. Kada je to moguće, propisujte antibiotik koji je specifičan za infekciju, a ne onaj koji ima širok spektar djelovanja.
  • Objasnite pacijentima kako ublažiti simptome prehlade i gripe bez antibiotika.
  • Savjetujte pacijente zašto je važno da se pridržavaju uputa liječenja kada su propisani antibiotici od strane liječnika.


Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH