Memorandum o razumijevanju u okviru projekta "Unapređenje zdravstvene njege i zaštite ljudskih prava za lica u stanju potrebe u Unsko-sanskom kantonu"

Memorandum o razumijevanju u okviru projekta "Unapređenje zdravstvene njege i zaštite ljudskih prava za lica u stanju potrebe u Unsko-sanskom kantonu"

Datum objave: 20.08.2019

Kako bi se odgovorilo na potrebu pove?anja kapaciteta za prijem i pružanje sekundarne zdravstvene zaštite u Kantonalna Bolnica Bihać Dr. Irfan Ljubijankić, tj. odjela za plućne bolesti, na prijedlog Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK, UNHCR, the UN Refugee Agency osigurao je finansiranje u saradnji sa švicarskom agencijom za razvoj / Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, a Danish Refugee Council će realizirati sanaciju i odgovarajuće opremanje prostorija. 
 
Tim povodom je ju?er u Biha?u potpisan Memorandum o razumijevanju u okviru projekta "Unapređenje zdravstvene njege i zaštite ljudskih prava za lica u stanju potrebe u Unsko-sanskom kantonu", između Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK, Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić" i Danskog vijeća za izbjeglice BiH.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH