Modelom Javno-privatnog partnerstva do poboljšanja zdravstvenih usluga

Modelom Javno-privatnog partnerstva do poboljšanja zdravstvenih usluga

Datum objave: 04.10.2019

Nakon višemjesečnih priprema u  novoizgrađenim operacionim salama Kantonalne bolnice u Bihaću uz koje je osposobljeno i nekoliko pratećih odjela, ovih dana  ljekari  bi trebali otpočeti sa prvim zahvatima.

U narednom periodu uprava bolnice planira  uspostaviti centre/odjele u kojima bi se razvijale usluge tercijarnog  nivoa zdravstvene zaštite poput invazivne kardiologije, jer se pacijenti sa područja Unsko-sanskog kantona kojima je takav vid  liječenja neophodan, trenutno liječe  u drugim kliničkim centrima u BiH.

Kako ova ideja postoji odavno te s obzirom na to da za provođenje takvog projekta bolnica nema dovoljno vlastitih sredstava, do investitora bi se moglo doći uspostavljanjem modela Javno- privatnog partnerstva.

"Prijedlog koji smo imali još u  prethodnom mandatu, jeste uspostavljanje modela javno-privatnog partnerstva, što  podrazumijeva suradnju javnog i privatnog sektora na način da se sredstva i znanje privatnog sektora stave na raspolaganje javnom čime bi se ostvario doprinos privatnog infrastrukturnoj i uslužnoj ponudi javnog sektora. Javna vlast  je ta koja određuje ciljeve zajedničkih projekata vodeći pritom računa o javnom interesu i kvaliteti usluga, dok  privatni partner zatvara financijsku konstrukciju, projektira i gradi projekte.

U tom slučaju mi  bi pokušali naći privatnog partnera spremnog da uloži sredstva u invazivnu kardiologiju, a s obzirom na to da bi se eventualno na narednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona zastupnici trebali izjašnjavati o Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, postoji velika vjerovatnoća da bi mi uskoro mogli krenuti u realizaciju ovog projekta", rekao je direktor Kantonalne bolnice u Bihaću Hajrudin dr Havić.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH