Realizacija projekta ugradnje solarnih panela

Realizacija projekta ugradnje solarnih panela

Datum objave: 05.12.2019

U narednom periodu, planirana je realizacija projekta ugradnje solarnih panela na krovnoj konstrukciji KB „Dr. Irfan Ljubijankić“, što će doprinijeti znatnoj uštedi potrošnje električne energije, a čime će se prvenstveno obezbijediti dovoljna količina tople vode za odjele ove zdravstvene ustanove.

„Pored procedura za sanaciju krovova na svim objektima kompleksa bolnice koje već provodimo, te postavljanjem fasade na objektu „Foča“, ugradnja solarnih panela predstavlja nastavak aktivnosti u okvirima programa  energetske efikasnosti“, naglašava direktor KB, Hajrudin dr. Havić.

Projekat za cilj ima unaprijeđenje termotehničkog sistema objekta Bolnice, sa ciljem ostvarenja značajnih ušteda na utrošku energenata i relevantnim troškovima, a obuhvata povećanje energetske efikasnosti kroz ugradnju solarnih kolektora za podršku pripremi potrošnje tople vode.

 

Očekivani benefiti nakon realiziranog projekta su ostvarivanje značajnih ekonomskih ušteda, odnosno ušteda u troškovima energije/energenata, postizanje toplotnog komfora unutar objekata, ostvarivanje energetskih ušteda, smanjenje emisije stakleničkih gasova, te podizanje sigurnosti opskrbe energijom korištenjem obnovljivih izvora energije.

 

Ova Investicija od 25.000 KM, finansira se iz sredstava ekoloških naknada Vlade Unsko-sanskog kantona.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH