Vlastitom investicijom nastavljaju se radovi na sanaciji zgrade „Foča“

Vlastitom investicijom nastavljaju se radovi na sanaciji zgrade „Foča“

Datum objave: 05.12.2019

Postavljanjem nove fasade na južnoj strani objekta Foča nastavljaju se radovi na sanaciji požarom devastirane zgrade Kantonalne bolnice u Bihaću.

Vlastitim investicionim ulaganjima menadžement bolnice promovira činjenicu da se odgovornim upravljanjem može ulagati u obnovu objekata i bez čekanja drugih izvora prihoda, bez kojih ipak ističu, potpuna sanacija prilično velike štete nastale požarom, ne bi bila moguća.

„Velikim dijelom koristimo vlastita sredstva, ali i vrijeme koje nam još uvijek dozvoljava takvu vrstu građevinskih zahvata. Uporedo sa nastavkom radova na postavljanju fasade objekta „Foča“, naša tehnička služba, radi na rekontrukciji objekta mrtvačnice, kako bismo i ovu organizacionu jedinicu uskladili sa potrebama i pratećim standardima“, ističe direktor Havić.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH