Preporuke u cilju sprječavanja širenja respiratornih infekcija

Preporuke u cilju sprječavanja širenja respiratornih infekcija

Datum objave: 31.01.2020

• Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola.

• Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.

• Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.

• Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.

• Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, prethodno zdravstvenom radniku naglasite historiju putovanja.

• Kada posjećujete tržnicu u područjima koja imaju iskustvo sa novim korona virusom, izbjegavajte direktne nezaštićene kontakte sa živim životinjama i površine koje su u kontaktu sa istim.

• Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla.

• Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom, izbjegavati križnu kontaminaciju (prijenos mikroorganizama s namirnice na namirnicu, direktno ili preko površine pribora ili ruku)  s nedovoljno termički obrađenom hranom, u skladu sa dobrom praksom o sigurnosti hrane.

- ZZJZ- FBiH -

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH