Završena sanacija krova zgrade psihijatrije

Završena sanacija krova zgrade psihijatrije

Datum objave: 05.02.2020

U proteklom periodu, koristeći povoljne vremenske uslove, uposlenici Tehničke službe Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Lubijankić“ u potpunosti su sanirali krovnu konstrukciju objekta psihijatrije.

„Pored poslova redovnog održavanja, Tehnička služba je angažirana i na svim poslovima koji se mogu odraditi u vlastitom angažmanu, čime dodatno štedimo sredstva, a uspješno saniramo i rekonstruiramo objekte bolnice kako bismo im produžili životni vijek. Služba je angažirana još na nekoliko lokacija u krugu bolnice, a vlastitim angažmanom na zgradi psihijatrije uštedjeli smo oko 100.000 KM“, naglašava Hajrudin dr. Havić, direktor kantonalne bolnice.

Tehnička služba trenutno završava radove na proširenju i sanaciji Odjela patologije.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH