Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona

Datum objave: 12.03.2020

  • 03.04.2020 Stanje na donatorskim računima na današnji dan je 4.348,00 € i 194.260,42 KM.
  • 02.04.2020 Stanje na donatorskim računima na današnji dan je 4.348,00 € i 93.260,42 KM.
  • 01.04.2020 Stanje na donatorskim računima na današnji dan je 4.348,00 € i 92.660,42 KM.
  • 31.03.2020 Stanje na donatorskim računima na današnji dan je 3.498,00 € i 89.518,81 KM.
  • 30.03.2020 Stanje na donatorskim računima na današnji dan je 3.398,00 € i 50.160,81 KM.

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, postupajući po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj:01-33-1/20 od 07.marta 2020.godine, i ispravke od 09.03.2020.godine, u skladu sa odredbom člana 6. stav (5) Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1. Zabranjuju se posjete bolesnicima u zdravstvenim ustanovama: Kantonalnoj bolnici „Dr.Irfan Ljubijankić“ Bihać, Općoj bolnici Sanski Most i Lječilištu „Gata“ Bihać.

2. Zabranjuju se posjete u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona i to: Socijalno-pedagoškoj životnoj zajednici (SPŽZ), Centru za djecu bez roditeljskog staranja „Duga“ Kulen Vakuf (osim u slučaju hitne potrebe zaštite interesa djeteta od strane organa starateljstva), kao i u svim ustanovama za stare i nemoćne osobe.

3. Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizovano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju.

4. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, da ne obavljaju rutinske kontrole u ordinaciji kod obiteljskog liječnika ili u bolnici, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita. Potrebno je najprije liječnika kontaktirati telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.

5. Nalaže se zdravstvenim ustanovama na području kantona da obustave redovne
 specijalističko-konsultativne preglede,  a  neophodne  specijalističko-konsultativne preglede obavljaju po procjeni specijaliste.

6. Nalaže se bolnicama da osiguraju rad mobilnog rtg uređaja kako se pacijenti sa odjela za infektivne bolesti ne bi pregledali na radiološkom odjelu. Takođe, u nedostatku dovoljnog broja respiratora, pripremiti anesteziološki aparat radi eventualnog pružanja respiratorne podrške svim bolesnicima kojima bude trebalo.

Kada treba zatražiti hitnu medicinsku pomoć?

Vodič za pacijente, hitna medicinska pomoć i prva pomoć.

VRH